No.Name of InstitutionBox(code)Office Tel.FaxEmail Address  
1Akshar P. Swaminarayan Sanstha40570 -001002320201/8015998/93742437info@ateam.co.ke
2Ambajee Temple25944 - 00504607322shreeambajitemplenairobi@yahoo.com
3Arya Samaj, Nairobi40243 - 001000772 765189020 3745302aryasamajnairobi@gmail.com
4Hindu Religious & Service Center43947 - 001003747860ddbkenya@gmail.com
5Arya Stree Samaj1506-006063740556/3743078aryastrisamajnbi@gmail.com
6Arya Young Women's Association32410(00600)2121909, 3743078
7Aryan Club38164-006232227201/2224158
8Arya Pratinidhi Sabhab Estern Africa912 - 006063747930noreenchanna@yahoo.com
9Ayyappa Seva Samaj570(00606)3752004/4445191ayyappakenya@gmail.com
10Hindu Swayamsevak Sangh (HSS)439673747860ddbkenya@gmail.com
11Brahma Kumaris World Spiritual Univer.123(00606)3743572/12393746855nairobi@bkwsu.org
12Chinmaya Mission Seva Trust42186 (00100)3745988, info@chinmayakenya.org
13Cutchi Gujarati Hindu Union40204(00100)2224189cghu_1906ke@yahoo.com
14Cutchi Leva Patel Samaj47459(00100)601681/2,602925/377534617sclps.nairobi@gmail.com
15Shree Kachchha Madhapar P. G. Mandal66662O733-601459
16Cutch Satsang Swaminarayan Temple408122212403/2227377
17East Africa Namdhari Sangat11308tomboya3751425
18East Africa Rajput League16357(00100)
19East Africa Satsang Swaminarayan T.41371(00100)3742142info@laxconke.cominfo@laxconke.com
20Gayatri Pariwar18384 (00500)
21Shree Gurjar Suthar Vishwakarma Mandir473973743700sgsvm.nbi@gmail.com
22Jain Social Group45740-00100hotelsupplies@africaonline.co.ke
23Jalaram Satsang Mandal(Pankaj Maraj)266343746791/2091312sasuonthebase@yahoo.com
24Shree Kadwa Patidar Samaj293 - 00507elys@africaonline.co.ke
25Kala Niketan Shishukunj10301-004003742230kalaniketanshishukunj@gmail.com
26Shree Kathiawar Jansari Mandal40839-0010022416752243022afriboot@bidii.com
27Kanbis Sports Club41861secretary@kanbissports.co.ke
28Kenya Beng. Cult & Wel. Society88 -00600thekbcws@gmail.com
29Kenya Brahma Samaj46314(00100)3753202/ 3743756info@shreekenyabrahmasabha.com
30Limbachia Gnati Mandal51311 (00200)3748578umeshc@nbi.ispkenya.com
31Lohana Ladies Circle46826- 00100llcnbi@gmail.com
32Lohana Mahajan Mandal40335(00100)administration@lohananairobi.com
33Lohana Mahila Mandal40335(00100)6764291/67614956764291
34Lohana Youth League403356764291cmd_20765@yahoo.com
35Maharashtra Mandal45452 (00100)maharashtramandal.nairobi@gmail.com
36Mombasa Mochi Gnati Mandal49259
37Nairobi Luhar Gnati Mandal43821(00100)554381-7nbiluhar@mailafrica.net
38Nairobi Rajput Dhobi Association10637-00100603309/603258602646
39Shree Navnat Vanik Mahajan48545-00100info@snvmnairobi.com
40Oshwal Education and Relief Board40638 (001003744722 / 3748131oerb@visaoshwal.org
41Patel Brotherhood40134 - 001006767929, 6764286pbhnairobi1935@gmail.com
42Pattni Brotherhood39154 - 00623020 - 3745110pattni.nairobi@yahoo.com
43Pushtimagiya Vaishnav Sangh39995(00623)3753286shreevallabhdhamnrb@yahoo.com
44Shree Ram Mandir13848(00800)3748073/3748059
45Shree Sanatam Dharam Sabha40032-001004182605/448260564182692info@eaga.co.ke
46Shree Guru Singh Sabha40496210264/210224electronic_alarms@hotmail.com
47Sorathia Prajapati Gnati Mandal42632 - 001003742874sspgmnbi@hotmail.combsej@hotmail.com  
48Shree Sthanakvasi Jain Sangh 65072 - 002003751950/3750952ssjsangh@gmail.com
49Stree Satsang Mandal10348 (00400)
50Swami Siddhant Sajjival Mandal 11752(00400)3742947/5757lbs@kenyaweb.com
51Shree Vanik Vaishanav Mahajan49982(00100)0722 718148
52Shree Visa Oshwal Community40638 - 001003747689/2696293020 2696293admin@oshwalnairobi.org
53Oshwal Mahila Mandal 406383744670/ 3742030
54Oshwal Youth Leagueoyl.nairobi@gmail.com
55Shree Wanza Union 46455(00100)3747854/shreewanza@gmail.com
56Gurudwara Bazaar Nairobi
57Gurudwara Ramgharia Railway40703227666
58East Africa Ramgharia Board408456764949earb@khalsa.com
59Gurudwara Nanaksar147504183364
60ISKCON28946-001003744365/37446493740957iskcon_nairobi@yahoo.com
61Sindhi Welfair Society
62Young Jains Nairobi586–00606info@youngjainsnairobi.org
63Telugu Cultural Association18307 - 00500telcakenya@gmail.com
64Sikh Youth Kenyasikhyouthkenya@gmail.com
65South Indian Cultural Society32877secretary@sicskenya.com
66Telangana Association of Kenya (TAK)630 - 00606telanganakenya@gmail.com
67Hindi Samiti of East Africa39750 -00623hindisamiti_official@yahoo.com
top